Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Tante Marloes

 

 1. Definities
  – “Kinderopvang op Locatie”: de tijdelijke opvang die door Tante Marloes verzorgd wordt voor kinderen, en één of meerdere dagen plaatsvindt op een evenement, feest of andere gelegenheid.
  – “Opdrachtgever”: de persoon of het bedrijf die één of meerdere diensten van Tante Marloes afneemt.
  – “Locatie”: een besloten of open ruimte waar de kinderopvang plaats zal vinden.

 

 1. Dienstverlening

Tante Marloes zal de volgende diensten verlenen:
– Tijdelijke kinderopvang op locatie die één of meerdere dagen plaatsvindt tijdens een evenement, feest of andere gelegenheid. Deze opvang is geschikt voor kinderen van 10 weken t/m 12 jaar.
– Tante Marloes zorgt voor alle benodigde materialen wat betreft de kinderopvang. Dit is inclusief speelgoed, knutselmaterialen, spelletjes, verzorgingsmaterialen, etc. Dit is exclusief tafels en stoelen voor de kinderen en overige interieur.
– Advies geven over de mogelijkheden van de kinderopvang op locatie, de inrichting daarvan en de activiteiten voor de kinderen. Deze activiteiten zullen door de pedagogisch medewerkers worden aangeboden. De kinderen kunnen hieraan op vrijwillige basis deelnemen.
– Entertainment voor kinderen zoals vermeld op de website van Tante Marloes.

 

 1. Voorwaarden

  – Kinderen jonger dan 10 weken worden niet opgevangen in de kinderopvang op locatie van Tante Marloes.
  – Kinderopvang op locatie waar kinderen jonger dan 3 jaar worden verwacht worden altijd begeleid door minimaal 2 pedagogisch medewerkers, in verband met de veiligheid voor kind én pedagogisch medewerker.
  – Tante Marloes ziet erop toe dat alle pedagogisch medewerkers een geldig diploma hebben om in de kinderopvang te mogen werken, ervaring hebben en in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag. Daarbij heeft altijd minimaal 1 pedagogisch medewerker tijdens de kinderopvang een geldig (kinder)EHBO en/of BHV diploma.
  – Het inzetten van het aantal pedagogisch medewerkers gebeurt volgens het leidster-kind-ratio dat in de Wet Kinderopvang is opgenomen.
  – Alleen medewerkers van Tante Marloes mogen in de kinderopvang werken. Eigen medewerkers van de opdrachtgever mogen niet worden ingezet.
  – Opdrachtgever dient minimaal 3 weken voor aanvang van de tijdelijke kinderopvang de opdrachtbevestiging te tekenen waarin alle diensten staan gespecificeerd.
  – Het aantal kinderen dat kan worden opgevangen in de kinderopvang staat beschreven in de opdrachtbevestiging.

  – De locatie dient minimaal aan de volgende eisen te voldoen:
  * Gesloten of open ruimte waar alleen de kinderopvang plaatsvindt;
  * Per kind rekenen wij op 3,5 m2;
  * Er moet een toilet in de buurt zijn van de kinderopvang;
  * Er mogen geen loshangende snoeren of draden aanwezig zijn in de ruimte. Stopcontactbeveiliging wordt verzorgd door Tante Marloes.
  * De ruimte dient te kunnen worden afgesloten voor kinderen. Op beursvloeren gebeurt dit met halfhoge beurswanden.

  – De opdrachtgever regelt veiligheidsmaterialen wat betreft brand. Hierbij is te denken aan blusapparaten, nooduitgang(en) en eventuele rookmelders. Tante Marloes zorg voor een EHBO koffer.

 

 1. Opdrachtbevestiging
  – De opdrachtgever ontvangt een offerte met prijsopgaaf. Indien akkoord wordt deze door opdrachtgever ondertekend en retour gestuurd naar Tante Marloes.
  – De datum en duur van de tijdelijke kinderopvang worden opgenomen in de offerte.
  – Annulering van de tijdelijke kinderopvang moet schriftelijk worden ontvangen door Tante Marloes.

Annulering:
– Tot 30 dagen voor de kinderopvang zal aanvangen rekenen wij geen annuleringskosten, tenzij anders overeengekomen.
– 30-14 dagen voor de kinderopvang zal aanvangen rekenen wij 50% van het totaalbedrag als annuleringskosten.
– 14-3 dagen voor de kinderopvang zal aanvangen rekenen wij 75% van het totaalbedrag als annuleringskosten.
– 3-0 dagen voor de kinderopvang zal aanvangen rekenen wij 100% van het totaalbedrag als annuleringskosten.

 

 1. Aansprakelijkheid
  – Voor evenementen dient de opdrachtgever zelf een evenementenverzekering af te sluiten.
  -Tante Marloes is WA verzekerd, maar aansprakelijk ten hoogste tot het afgesproken honorarium.
  – Tante Marloes is enkel verantwoordelijk voor de eigen pedagogisch medewekers.
  – Ouders/verzorgers blijven te allen tijde verantwoordelijk voor hun eigen kind.

 

 1. Betaling
  – Facturen moeten binnen 14 dagen na de kinderopvang worden betaald.
  – Bij boekingen boven de € 2000,00 excl. BTW sturen wij voorafgaand een factuur voor een aanbetaling van 20%. Deze moet minimaal 7 dagen voor de kinderopvang zal aanvangen betaald zijn.
  – Indien er van te voren een aanbetaling wordt gedaan ontvangt de opdrachtgever achteraf een factuur voor de overige 80% van het totale factuurbedrag.
  – Indien het totale factuurbedrag 14 dagen na het opsturen van de factuur nog niet is ontvangen, zal Tante Marloes een eerste herinnering sturen.
  – Indien het totale factuurbedrag 21 dagen na het opsturen van de factuur nog niet is ontvangen, zal Tante Marloes een tweede herinnering sturen waaraan € 7,00 administratiekosten zijn verbonden.
  – Indien het totale factuurbedrag 30 dagen na het opsturen van de factuur nog niet is ontvangen, zal Tante Marloes een laatste herinnering sturen waaraan nogmaals € 7,00 administratiekosten én een rente van 8% over het totaalbedrag zijn verbonden.
  – Na bovenstaande herinneringen zal Tante Marloes een incassobureau inschakelen, waarbij alle bijkomende kosten bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.