Actievoorwaarden

Actievoorwaarden en spelregels

1. Winacties worden uitgeschreven door Tante Marloes gevestigd te Waalwijk. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer u uw gegevens heeft gestuurd door middel van het invullen van het actieformulier. Vanaf dat moment maakt u kans om te winnen.

3. De actie is gericht op zakelijke afnemers (B2B/B2C). Particuliere feesten of evenementen (zoals bruiloften en familiedagen) zijn uitgesloten van deze actie. Bedrijven en organisaties mogen maximaal één keer deelnemen aan een actie.

4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een winactie.

5. De kinderopvang die u kunt winnen is vastgesteld op een invulling in Nederland of België, voor 4 aaneengesloten uren, met 2 Pedagogisch Medewerkers van Tante Marloes en materialen die gericht zijn op de verwachte leeftijden. Indien u de invulling anders wenst, of als er aanvullingen nodig zijn, kan het zijn dat Tante Marloes een kleine vergoeding vraagt. De vergoeding geldt alleen voor de aanvullingen, de gewonnen kinderopvang blijft onveranderd en dit gaat altijd in overleg.

6. De looptijd van de actie is 26 juni 2018 tot en met 29 juli 2018.

7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en woonachtig zijn in Nederland of België. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

9. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen. Dit gebeurt via een willekeurige naamloting wat gefilmd zal worden.

10. Tante Marloes kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de winactie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

13. De prijs is in te zetten tot een jaar na de sluitingsdatum van de actie.

14. Medewerkers van Tante Marloes zijn uitgesloten van deelname.

15. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden alleen gebruikt door Tante Marloes voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden.

16. De gewonnen kinderopvang zal gebruikt worden voor onze marketing doeleinden. U gaat automatisch akkoord met het maken van foto’s en/of filmmateriaal door Tante Marloes en dat deze kunnen worden geplaatst op Social Media, de website van Tante Marloes en overige PR-doeleinden.

17. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Tante Marloes.

18. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.